• POBYTY DZIENNE • POBYTY CZASOWE •

• OPIEKA POSZPITALNA •

POKOJE DO WYNAJĘCIA •

 

Celem Fundacji jest tworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego i osobom samotnym oraz świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających - w tym rehabilitacji - na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Pensjonariuszy.